Zespół profesjonalistów jak np. http://www.transmobil-gps.pl zajmuje się projektowaniem i sprzedażą innowacyjnych produktów, jaką są gpsy do samochodów. Warto się w nie wyposażyć, gdy zależy nam na kontrolowaniu kosztów użytkowania naszej floty, nadzorowaniu czasu dostarczania zamówień do klientów oraz bieżącego monitorowania, czy nasi pracownicy wywiązują się ze swoich obowiązków.

 


W obecnej dobie gps do samochodu nie stanowi wyrazu nadmiernej zapobiegliwości pracodawcy. Przeciwnie – gps w samochodzie stosowany jest przez nich coraz częściej jako stały element zarządzania flotą. Nie ma w nim zresztą niczego inwigilującego, o czym niekiedy przekonują pracownicy broniący swoich praw. Gpsy montowane są w samochodach również w ich interesie. Dzięki nim mogą oni sprawdzać, czy zdążą na czas z dostarczeniem zamówienia, a więc ustalać sobie grafik dnia i plan pracy do wykonania. Ponadto, dzięki tym urządzeniom istnieje możliwość dostosowania czasu pracy do indywidualnych potrzeb kierowców.

 


Gps do samochodu warto kupić nawet wówczas, gdy dotychczasowy system logistycznego zarządzania flotą wydawał się nam optymalny. Jest bardzo prawdopodobne, że w konsekwencji korzystania z niego odkryjemy, że możemy robić to jeszcze lepiej, oszczędzając przy tym znaczne kwoty pieniędzy. Nie ma chyba nic przyjemniejszego niż „przypadkowe” odkrycie, że nasze firmowe konto wzbogaciło się o dobrych kilkaset złotych.